ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ
ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 70% ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Εξοικονομώ Κατ Οίκον 2024
Θεσσαλονίκη

Εξοικονομω κατ οίκον Θεσσαλονίκη

Η υποβολή των αιτήσεων του προγράμματος εξοικονομώ κατ οίκον 2024 αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2024.  Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον τον ιδιοκτητών ακινήτων, για να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα και να επιδοτηθούν με ποσοστό έως 70% για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.

Ενεργειακές παρεμβάσεις εξοικονομώ 2024:

 

 • Θερμομόνωση οροφής / κελύφους
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων PVC/Αλουμινίου/Ξύλινα
 • Κινητά Συστήματα Σκίασης – Τέντες
 • Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης (Αντλία Θερμότητας κ.α)
 • Διατάξεις Αυτοματισμού 
 • Κλιματιστικά A/C (splitunit) για θέρμανση/ψύξη χώρου
 • Ηλιακό θερμοσίφωνα για παροχή ΖΝΧ

Δικαιολογητικά για την αίτηση στο πρόγραμμα

Βρες όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ένταξη σου στο νέο κύκλου του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”

Θέλω να δηλώσω συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον 2024” έχουν:
Φυσικά πρόσωπα με έμπρακτο δικαίωμα – πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας, βάση εισοδηματικών κριτηρίων, σε επιλέξιμη κατοικία ενεργειακής κατηγορίας Γ και κάτω βάση ενεργειακού πιστοποιητικού εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης. 

Α. Ιδιοκατοίκηση: η αίτηση γίνεται από τον συγκύριο που τη χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία 
Β. Δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση: η αίτηση γίνεται από τον επικαρπωτή ή τον πλήρη κύριο και η επιδότηση ανέρχεται στο 40% ανεξαρτήτου εισοδηματικής κατηγορίας.

Τι ποσοστό επιδότησης δικαιούμαι;

Υπάρχουν 5 κατηγορίες που διαμορφώνονται κατά βάση με το εισόδημα, οικογενειακό ή ατομικό καθώς και το ποσοστό ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου. Στο τρέχον κύκλο του προγράμματος δίνονται 2 επιπλέον κίνητρα, το Covid-19 και το Ενεργειακό Premium. Πιο συγκεκριμένα το Covid-19 premium αυξάνει κατά 10% το ποσοστό επιδότησης που προκύπτει βάση του εισοδήματος σε όλους ενώ το Ενεργειακό Premium προσδίδει ένα ακόμη 10% στις κατοικίες που επιτυγχάνουν αναβαθμίσεις από πολύ χαμηλές ενεργειακά κατηγορίες(Η-Ζ) σε υψηλές (Β και πάνω).   Σαν εισόδημα λαμβάνεται το “εισόδημα επιβολής εισφοράς” του εκκαθαριστικού της εφορίας.

exoikonomo kat oikon 2021-2022 paremvaseis thessaloniki

Το κόστος των ενεργειακών πιστοποιητικών (ΠΕΑ Α και ΠΕΑ Β), η αμοιβή του συμβούλου έργου καθώς και η αμοιβή για τυχόν μελέτες όπως έκδοση αδείας μικρής κλίμακας  καλύπτονται στο 100% από το πρόγραμμα.
Πιο συγκεκριμένα, το κόστους της μελέτης για το ενεργειακό πιστοποιητικό υπολογίζεται σε 75 € + 2,50 €/τμ, με μέγιστο επιλέξιμο τα 400 €. Η αμοιβή του συμβούλου έργου, όπως και η αμοιβή για τη μελέτη του μηχανικού καθορίζεται τα 248 € για κάθε περίπτωση συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες;

Για να θεωρηθεί μία κατοικία επιλέξιμη, είτε είναι μονοκατοικία είτε μεμονωμένο διαμέρισμα, είτε πολυκατοικίες πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Επιλέξιμες κατοικίες μπορεί να είναι μεμονωμένα διαμερίσματα , οι μονοκατοικίες καθώς και οι πολυκατοικίες.

 • Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και ιδιοκατοικείται.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ .
 • Να έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας
 • Η πολυκατοικία να έχει σε ισχύ αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας 6. Για αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας, η κύρια χρήση αφορά αποκλειστικά στον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση).

*Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου)

Ποιος είναι ο ανώτερος επιλέξιμός προϋπολογισμός;

Ο ανώτατος προϋπολογισμός επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

✓ Το γινόμενο του 0,9 € επί την ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ ΠΕΑ (ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β’ ΠΕΑ)
✓ Το γινόμενο του 180,00 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (m2)
✓ Το ποσό των 28.000 € για επιλέξιμες παρεμβάσεις

Ποιες εργασίες καλύπτει το πρόγραμμα;

Θερμομόνωση κελύφους / πυλωτής

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου, στο δώμα, τη πιλοτή και κάτω από στέγη.

Αντικατάσταση λέβητα

Αντλία θερμότητας, λέβητα αερίου, πετρελαίου, ξύλου, pellet και ενεργειακό τζάκι.

Ενεργειακά κουφώματα

PVC ή Αλουμινίου, ανοιγόμενα ή συρόμενα.  Συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών προστατευτικών φύλλων (Ρολά ή παντζούρια).

exoikonomo kat oikon paremvaseis thessaloniki

Συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης κλπ).

Κλιματιστικά

Το πρόγραμμα καλύπτει την εγκατάσταση έως 3 κλιματιστικών ανά διαμέρισμα/μονοκατοικία.

Συστήματα αυτομάτου ελέγχου

Τέλος το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει θερμοστατικές κεφαλές, αντιστάθμιση, χρονοδιακόπτες, κυκλοφορητές κλπ.

Smart Home

Η παρέμβαση είναι επιλέξιμη μόνον όταν περιλαμβάνονται στην πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4). 

Είναι επιλέξιμα έξυπνα συστήματα και τεχνολογίες, οι οποίες:
α) προσαρμόζουν και διατηρούν την κατανάλωση ενέργειας (συσκευές, φωτισμός, θέρμανση, ζεστό νερό κ.λπ.) στα επίπεδα που επιλέγουν οι χρήστες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας,
β) συγκεντρώνουν, αναλύουν και παρουσιάζουν τα στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας,
γ) προσαρμόζουν και διατηρούν τα επίπεδα σκίασης για την επίτευξη της βέλτιστης εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα επιλέξιμα συστήματα, ρυθμίζουν τη λειτουργία ολόκληρου κτηρίου ή κτηριακής μονάδας και είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων
Συστήματα τα οποία καθιστούν δυνατό τον έλεγχο και την αυξομείωση της έντασης φωτισμού, (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες για την ανίχνευση κίνησης των χρηστών ή/και των συνθηκών περιβάλλοντος (νύχτα/ημέρα), έξυπνες λάμπες, αυτοματισμοί σκίασης κ.λπ.) ή τον έλεγχο άλλου ηλεκτρικού φορτίου (π.χ. έξυπνος διακόπτης για διαχείριση του θερμοσίφωνα), καθώς και την καταγραφή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Έξυπνα συστήματα Θέρμανσης/ψύξης
Συστήματα και αισθητήρες, που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν διακριτά τη θερμοκρασία σε κάθε χώρο. (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες, έξυπνες πρίζες, έξυπνοι διακόπτες, έξυπνο ρελέ κ.λπ.). 
3. Έξυπνα συστήματα Απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης
Συστήματα που παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα, μέσω κατάλληλου εξοπλισμού (π.χ. κεντρική συσκευή που συνδέεται με τις υπόλοιπες και συντονίζει το συνολικό σύστημα) και λογισμικού, για λήψη αναφορών και ειδοποιήσεων που σχετίζονται με τις ενεργειακές του καταναλώσεις καθώς και τον απομακρυσμένο έλεγχο και διαχείριση των συσκευών (π.χ. ειδοποίηση χρήστη εάν έχει μείνει ανοιχτή κάποια συσκευή, εάν δεν έχουν σβήσει όλα τα φώτα, έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, θερμοκρασίας, υγρασίας, κ.λπ.).
Δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα επιλέξιμα και στην παρέμβαση «Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης», έξυπνα συστήματα διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης που τοποθετούνται στα πλαίσια της παρούσας παρέμβασης. Δεν είναι επιλέξιμα συστήματα που αφορούν συσκευές παρακολούθησης και συστήματα ασφαλείας. Οι συσκευές των παραπάνω συστημάτων πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE.

Ποια είναι η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα;

Για την ένταξη στον πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον 2024 μπορείτε να ακολουθήσετε τον Αναλυτικό οδηγό του προγράμματος στο πάνω μέρος της σελίδας. Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα προσφοράς πατώντας εδώ.
Τα βήματα που θα ακολουθήσουν είναι:

 1. Ενημέρωση για το πρόγραμμα και κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα
 2. Αυτοψία στο χώρο σας για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων
 3. Σύνταξη αναλυτικής προσφοράς για την ιδιοκτησία σας
 4. Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών
 5. Σύνταξη φακέλου
 6. Έκδοση Ενεργειακού πιστοποιητικού
 7. Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

– Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης και θα είναι ταυτόχρονη σε όλη την επικράτεια.
– Η υπαγωγή αιτήσεων θα γίνεται με την μέθοδο της Συγκριτικής Αξιολόγησης o Μετά την υποβολή θα ανακοινώνεται η βαθμολογία του κάθε αιτούντα. (θα μπορεί να υπολογιστεί από πριν) 
-Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής και αφού εκδοθούν και οριστικοποιηθούν οι πίνακες κατάταξης, θα καταρτίζεται ο πίνακας υπαγωγής αιτήσεων, βάσει των δεδομένων διαθέσιμων πόρων του προγράμματος ανά Νομό.

 

Βαθμολόγηση βάσει της εξίσωσης ΣB = ai x ΒΑi, όπου: ΣB: Συνολική Βαθμολογία του προτεινόμενου πλαισίου ενεργειακών παρεμβάσεων ai: Συντελεστής Συμμετοχής του i Κριτηρίου στη Συνολική Βαθμολογία, BΑi: Τιμή (Βαθμολογία) του i Κριτηρίου

Exoikonomokatoikonthessaloniki- All rights reserved

 Follow us: