ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε μια ομάδα μηχανικών με εμπειρία στα προγράμματα Εξοικονομώ. Ενημερωνόμαστε καθημερινά για τις εξελίξεις και προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα και τις εκάστοτε οδηγίες του προγράμματος. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε την ομαλή ένταξη των πελατών μας στο πρόγραμμα και την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος τους. Από τον έλεγχο νομιμότητας της κατοικίας σας, την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών, τη δημιουργία του φακέλου σας μέχρι την τελική υπαγωγή σας στο πρόγραμμα βρισκόμαστε δίπλα σας.  Περιοχές δραστηριότητας για πλήρη ανάληψη έργων: Θεσσαλονίκη και Βέροια.

Τι προσφέρουμε

  1. Άμεση και σαφή ενημέρωση
  2. Έλεγχο νομιμότητας της κατοικίας
  3.  Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού
  4. Έκδοση άδειας μικρής κλίμακας
  5. Δημιουργία του φακέλου προς ένταξη στο πρόγραμμα
  6. Κατάθεση δικαιολογητικών 
  7. Πλήρη ανάληψη του έργου σας και εκτέλεση των εργασιών

Exoikonomokatoikonthessaloniki- All rights reserved

 Follow us: