Δικαιολογητικά για την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ οίκον

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται για την αίτηση στο Εξοικονομώ κατ οίκον;

Έγκριση στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

1) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

2)  Λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος

3) Οικοδομική άδεια

4) Τοπογραφικό

5) Κάτοψη ακινήτου

6) Έγγραφα Κτηματολογίου

7) Καταχώρηση στο Υποθηκοφυλακείο (αν είναι πρόσφατη απόκτηση ακινήτου)

8) Συμβόλαιο – Τίτλος ιδιοκτησίας

9) Κατάστημα συνεργαζόμενης τράπεζας που επιθυμείτε σε περίπτωση δανείου(κωδικό υποκαταστήματος )

10) Σε περίπτωση τακτοποίησης στο ακίνητο, χρειάζονται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα

11) Σε περίπτωση που η τωρινή διεύθυνση δεν είναι ίδια με αυτήν που φαίνεται στην άδεια, απαιτείται βεβαίωση ταυτοποίησης ακινήτου από την τεχνική υπηρεσία του δήμου μαζί με το την αίτηση που κατατέθηκε.

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ