Ποιες κατοικίες επιχορηγούνται από το πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ οίκον»

exoikonomo kat oikon paremvaseis thessaloniki

Μια κατοικία για να επιλεχθεί πρέπει να είναι είτε μονοκατοικία είτε πολυκατοικία ή και μεμονωμένο διαμέρισμα . Να σημειωθεί ότι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να επιλεγεί μια κατοικία ;
Αρχικά η κατοικία που έχει δηλωθεί θα πρέπει να είναι και η κύρια κατοικία του αιτούμενου.
Έπειτα η κατοικία θα πρέπει να υφίσταται νομικά, δηλαδή να διαθέτει οικοδομική άδεια.
Ύστερα θα πρέπει να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
Και τέλος να μην έχει ορισθεί ως κατεδαφιστέα.

Πολύ σημαντικό
Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου θα πρέπει να εμπεριέχεται:
• Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου (Ε1)
• Στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2) στην περίπτωση που υπάρχει μίσθωση της κύριας κατοικίας
• Στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Για να επιλεγεί μια πολυκατοικία εκτός από τις παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να πληροί και τα ακόλουθα:
1.Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του τμήματος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.
2.Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης να αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.
3.Πραγματοποιούνται κοινόχρηστες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.
4.Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που δεν εντάσσονται ή δε θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στην Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας με ίδια κεφάλαια.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *