Δικαιολογητικά Εξοικονομώ κατ οίκων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»
1) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ
2) Εκκαθαριστική Δήλωση ΕΝΦΙΑ (ΟΧΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΟ)
3) Ε9 (αν υπάρχουν συν δικαιούχοι τα Ε9 όλων)
4) Ε2 (Αν μισθώνεται το ακίνητο )
5) Ένα λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος
6) Οικοδομική άδεια ή αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
7) Τοπογραφικό
8) Κάτοψη ακινήτου
9) Έγγραφα Κτηματολογίου
10) Καταχώρηση στο Υποθηκοφυλακείο (αν είναι πρόσφατη απόκτηση ακινήτου)
11) Τίτλος ιδιοκτησίας – Συμβόλαιο
12) Βεβαίωση ταυτοποίησης ακινήτου από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου στο οποίο
ανήκει το ακίνητο μαζί με την αίτηση που κατατέθηκε . (Μόνο σε περίπτωση που η
τωρινή διεύθυνση ή/και ο αριθμός του ακινήτου δεν αντιστοιχούν στα αντίστοιχα
που αναφέρονται στην οικοδομική άδεια )
13) Εκκαθαριστικό σημείωμα (για εισοδήματα 2018)
14) Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) (για εισοδήματα 2018)
15) Ε3 για ελεύθερους επαγγελματίες (για εισοδήματα 2018)
16) Μαζί με τα παραπάνω στοιχεία ενημερώστε μας για το υποκατάστημα της
συνεργαζόμενής τράπεζας που επιθυμείτε (κωδικό υποκαταστήματος )
17) Σε περίπτωση που έχετε προβεί σε νομιμοποίηση αυθαίρετων τετραγωνικών μέτρων
του ακίνητου , χρειάζονται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα
*Όλα τα παραπάνω χρειάζονται σε μορφή PDF (όχι αρχεία εικόνας) ξεχωριστά το
κάθε αρχείο για να ανεβούν στην πλατφόρμα του υπουργείου .